เมจิไฮเลมอน 18 เม็ด 

แท็บเล็ตแสนอร่อยที่มีวิตามิน ให้รอยยิ้มที่สดใส อยู่กับคุณทุกชั่วเวลาแห่งความสุข ส่งผ่านความอร่อยให้ทุกช่วงวัย

ปริมาณ 18 เม็ด 27 g