โพแทสเซียมริชมีโพแทสเซียม 34,440 มก. (ประมาณ 127 มก. ต่อเม็ด)

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพที่เกิดจากการขาดโพแทสเซียม
(ผลิตในประเทศญี่ปุ่น)

ประกอบ :โพแทสเซียมคลอไรด์, เซลลูโลส, ซิลิกอนไดออกไซด์, ไตรแคลเซียมฟอสเฟต, แคลเซียมสเตียเรต, เชลาค, วิตามินบี 2, วิตามินบี 6, วิตามินบี 1, ขี้ผึ้งคาร์นูบา สำหรับผู้ที่ขาดการออกกำลังกายยืนนาน ๆ นั่งทำงานยืนทำงานเจ็บป่วยเสมอเวลาขึ้นเครื่องบินอยากขาสวยขี้หนาว ฯลฯโรงงานที่ได้รับการรับรอง GMP ในประเทศญี่ปุ่น