(ขวามือ) โชคเงิน, 
(ซ้ายมือ) แขก 1,000 คน,
(ขาว) โชคดี,
(ดำ) ความมั่นคง,
(แดง) หายใจไม่เป็นโรค,
(ทอง / ทอง) ความพอใจเรื่องเงิน - โชค
(น้ำตาล) การแก้ปัญหา ,
(สีชมพู) รักสัมฤทธิ์
เทคนิค: Mori เทคนิคพิเศษของเครื่อง Kyutani
ขนาด: กว้าง 5.9 นิ้ว (15 ซม.) x ลึก 4.1 นิ้ว (10.5 ซม.) x สูง 6.5 นิ้ว (16.5 ซม.)
[กล่องกระดาษพิเศษ]
ประเทศแหล่งกำเนิด: ญี่ปุ่น (จังหวัดอิชิกะวะ)
วัสดุ: เซรามิก (คิวทานิ)
เครื่องถ้วยคุทานิได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องลายครามสามสีที่สำคัญของญี่ปุ่นและเป็นงานฝีมือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น“ Japan Kutani” (ญี่ปุ่น)