หากพบเห็นตุ๊กตาดะรุมะไม่มีตาอย่าตกใจคิดว่าเป็นดะรุมะเซินเจิ้น 
เพราะวิธีขอพรจากตุ๊กตาดะรุมะของคนญี่ปุ่นคือ 
ใช้หมึกสีดำวาดตาที่ตาข้างหนึ่งก่อนแล้วอธิษฐาน จากนั้นจึงนำตุ๊กตาดะรุมะไปวางไว้บนชั้นหรือที่สามารถเห็นได้ง่าย นัยว่าเพื่อเป็นการเตือนใจให้ฮึดสู้เหมือนตุ๊กตาที่ล้มกี่ครั้งก็ยังลุกขึ้นมาได้ หากภายในหนึ่งปีคำอธิษฐานเป็นจริง ก็ค่อยมาวาดตาอีกข้างให้ครบคู่
ทุกสิ้นปีคนญี่ปุ่นจะนำตุ๊กตาดะรุมะที่ขอพรแล้วไปเผาตามศาลเจ้าหรือวัดที่มีการจัดงานเทศกาลเกี่ยวกับดะรุมะ จากนั้นก็จะซื้อตุ๊กตาดะรุมะตัวใหม่กลับไปเพื่ออธิษฐานขอพรและเริ่มต้นสิ่งใหม่ในปีใหม่นั่นเอง

มีขนาด 4.3 x 3.9 x 3.5 นิ้ว (11 x 10 x 9 ซม.) 
น่ารักและสามารถใช้เป็นผู้พิทักษ์ความโชคดีได้และยังหมายถึง "Shichi" และ "HAPPY" เรียกอีกอย่างว่า ความสุข สมปรารถนา 
👉🏻 หากคุณอยากขอพรด้านความรักให้สมปรารถนา วาดสีดำที่ด้านซ้ายหากภายหลังเป็นจริงก็ค่อยมาวาดตาอีกข้างให้ครบคู่ 
👉🏻 สีเหลืองกล่าวกันว่าเป็นแสงสีทองแห่งความมั่งคั่งและเกียรติยศและขอให้โชคดี