หากพบเห็นตุ๊กตาดะรุมะไม่มีตาอย่าตกใจคิดว่าเป็นดะรุมะเซินเจิ้น 
เพราะวิธีขอพรจากตุ๊กตาดะรุมะของคนญี่ปุ่นคือ 
ใช้หมึกสีดำวาดตาที่ตาข้างหนึ่งก่อนแล้วอธิษฐาน จากนั้นจึงนำตุ๊กตาดะรุมะไปวางไว้บนชั้นหรือที่สามารถเห็นได้ง่าย นัยว่าเพื่อเป็นการเตือนใจให้ฮึดสู้เหมือนตุ๊กตาที่ล้มกี่ครั้งก็ยังลุกขึ้นมาได้ หากภายในหนึ่งปีคำอธิษฐานเป็นจริง ก็ค่อยมาวาดตาอีกข้างให้ครบคู่
ทุกสิ้นปีคนญี่ปุ่นจะนำตุ๊กตาดะรุมะที่ขอพรแล้วไปเผาตามศาลเจ้าหรือวัดที่มีการจัดงานเทศกาลเกี่ยวกับดะรุมะ จากนั้นก็จะซื้อตุ๊กตาดะรุมะตัวใหม่กลับไปเพื่ออธิษฐานขอพรและเริ่มต้นสิ่งใหม่ในปีใหม่นั่นเอง

มีขนาด 4.3 x 3.9 x 3.5 นิ้ว (11 x 10 x 9 ซม.) 
น่ารักและยังเป็นผู้พิทักษ์ความปลอดภัยในบ้านได้และยังหมายถึง เรียกอีกอย่างว่า ลัคกี้แมน "ชูคำ" สุขใจ " ขอให้โชคดีเพื่อความปลอดภัยในบ้าน
👉🏻 หากคุณอยากขอพรด้านความรักให้สมปรารถนา วาดสีดำที่ด้านซ้ายหากภายหลังเป็นจริงก็ค่อยมาวาดตาอีกข้างให้ครบคู่ 
👉🏻 สีแดงกล่าวกันว่าเป็น "เทพเจ้าแห่งโชคในบ้านที่สดใส"