ชุดนี้ประกอบด้วยหน้ากากตลกของ Okame และ Hyotto อย่างละหนึ่งชิ้นและชิ้นส่วน Fukuwarai (เสียงหัวเราะ) อันเป็นมงคล
ขนาด: (สูง x กว้าง) 19.3 x 15.0 นิ้ว (490 x 380 มม.)