แบรนด์ HeavyRotation
ขนาด สูงประมาณ 84 ซม. x กว้าง ประมาณ 29 ซม
ภาพแขวนผนังที่โดดเด่น ที่สื่อความเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นสถานที่น่าสนใจของประเทศญี่ปุ่นออกมาได้อย่างลึกซึ้งและลงตัว เหมาะกับการตกแต่งบ้าน เพื่อความ สวยงาม